AKCIA

Ceny pre rok 2020:

AKCIA posledné voľné termíny pre rok 2020 za super cenu !!!

Variant 1 - Akcia cena 800,-eur

Variant 2 - Akcia cena 1000,-eur

ceny sú bez prepravy, vzor na príklad: (Nitra - Bratislava +50,-eur)


Ceny pre rok 2021: Akcia CORONA
Variant 1.
Akcia cena komplet balíka 900,-eur ( Máj, Jún, September )

Akcia cena komplet balíka 800,-eur ( ostatné mesiace )
Variant 2.
Akcia cena komplet balíka 1100,-eur ( Máj, Jún, September )
Akcia cena komplet balíka 1000,-eur ( ostatné mesiace )
ceny sú bez prepravy, vzor na príklad: (Nitra - Bratislava +50,-eur)