AKCIA

Ceny pre rok 2022: 

Variant 1.
Akcia cena komplet balíka 900,-eur ( Máj, Jún, Júl, August, September )

Akcia cena komplet balíka 800,-eur ( ostatné mesiace )
Variant 2.
Akcia cena komplet balíka 1100,-eur ( Máj, Jún, Júl, August, September )
Akcia cena komplet balíka 1000,-eur ( ostatné mesiace )
ceny sú bez prepravy, vzor na príklad: (Nitra - Bratislava +50,-eur)